Rozvrh cvičení

Cvičení

Cvičitelé sokola vedou cvičení ve svém volném čase a zadarmo, a proto jim patří obdiv a nevyslovitelné poděkování.

Rozvrh 2023 - 2024