Historie T.J. Sokol v českém dubu

Historie 1865 - 1926

V šedesátých letech 19. století se v Českém Dubě čile rozvíjela kulturní činnost, avšak vedle podporovaných německých spolků se spolková činnost Čechů rodila jen velmi těžko.
     Poprvé se Sokol v Českém Dubě objevil už v roce 1865, tedy už 3 roky poté, co byla založena první jednota v Praze. Byl sestaven organizační výbor, který měl 7 členů.         
     Pronajali si dvorek vedle hostince, kde si sami s pomocí tesařů postavili letní tělocvičnu. Dvorek měli pronajatý za 15 zlatých na rok. Bohužel první pokus o založení tohoto spolku neměl dlouhého trvání. Měl málo členů, a proto byl už po dvou letech, tedy v roce 1867 rozpuštěn.
    Druhý pokus o založení sokolské jednoty už úspěšný byl. Ačkoli se lidé scházeli a cvičili už od 12. 10. 1887, Sokol byl nově založen až 16. září 1888, kdy se konala ustavující valná hromada. Sokol se tak postupně stal nejdůležitější českou tělocvičnou a společenskou institucí ve městě i širokém okolí. Na cvičení se scházeli u pana Josefa Červy Na Barevně, kde si pronajali místnost na zimní cvičení. 
    Nebyl to pouze tělocvičný spolek, ale vlastnili také knihovnu, divadlo, součástí Sokola byl i pěvecký odbor, trubač a vzdělavatelská činnost.
    Později Sokolové zatoužili po vlastním prostoru ke cvičení, a tak v roce 1900 vydali dlužní úpisy ve výši 10 zlatých na stavbu sokolovny. Cvičili v hostinci Václava Havla. 
   O dva roky později vypracoval pražský architekt Žák plány na stavbu sokolovny. Chtěli zbourat stavení, které se nacházelo na pozemku Sokola a na jeho místě postavit novou budovu asi za 26 000 zlatých.
   Na výborové schůzi dne 30. 6. 1904 oznámili, že se koupí domu na náměstí vedle hostince pana Hykyše stali jeho majiteli. Zakoupen byl od paní Švarcové za 26 000 zlatých i s inventářem
    Nešťastným rokem pro sokoly se stal rok 1913, kdy 1. září zpozorovali noční hosté Hykyšova hostince, že kůlna stojící vedle sokolovny začala hořet. Bratři a lidé, kteří se přišli podívat, se snažili vystěhovat co nejrychleji nářadí, které bylo pozdě večer vráceno z hornopaseckého cvičení, všichni pomáhali. 
    Hasičům však trvalo příliš dlouho, než se dali do práce, a když měli oheň pod kontrolou, bylo už promáčeno půl stropu v sále a divadlo nacházející se na půdě bylo poškozeno.
I purkmistr se nechal slyšet, že hasiči nebyli připraveni.
    Snad nejdůležitějším rokem v životě českodubské jednoty se stal rok 1926, kdy se po tvrdé práci sokolové ocitli pod vlastním krovem. Prací na stavbě nové tělocvičny se zúčastnilo všechno členstvo.
    Nejprve museli zbourat starou stodolu, na jejímž místě měla stát sokolovna. Jejich urputná a svědomitá práce je zaznamenána na fotografiích. Splnil se jim dávný sen, 3. října 1926 byla poprvé otevřena nová moderní tělocvična.

Historie od 1990

    Sokol Český Dub obnovil svoji činnost ihned v lednu 1990.
V současné době naše jednota patří mezi největší a nejaktivnější v župě Ještědské.
    V naší jednotě máme stále průměrně 230 členů.
Nabízíme cvičení a sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie pod vedením proškolených a zkušených cvičitelů.
   Tak jak je v Sokole zvykem, všichni cvičitelé i členové výboru pracují zcela zdarma.
    Pro informaci: roční náklady na činnost naší jednoty a provoz sokolovny (bez větších oprav) dosahují částky 500.000 Kč.