Příspěvky

Příspěvky 2024

Sokolské příspěvky zahrnují cenu sokolské známky a příspěvek naší jednotě.
Každý člen naší jednoty zaplacením sokolského příspěvku je pojištěn a může navštěvovat více oddílů.
Věková skupina Cena
Dospělí (18 - 63)
800 Kč
Děti a mláděž do 17, senioři nad 63 let (při proplacení u zdravotní pojišťovny)
600 Kč
Rodič a dítě (jestliže jsou pouze v oddíle RD) Pokud rodič či dítě navštěvuje více oddílů, platí každý plnou cenu.
800 Kč
Hostující
300 Kč
Poplatek nečlenů Sokola za jedno cvičení
70 Kč